/ Centrum pomocy / FAQ

FAQ

Słownik, czyli co jest co w poligrafii

Co oznaczają parametry druku określone jako: 4/4, 4/1, 4/0?

Kolorystykę pracy zapisujemy zestawem cyfr, gdzie pierwsza cyfra oznacza ilość kolorów na pierwszej stronie (przodzie arkusza), a druga cyfra oznacza ilość kolorów na drugiej stronie (tyle arkusza).

Druk pełnokolorowy - CMYK, którego nazwa pochodzi od 4 podstawowych kolorów drukarskich Cyan, Magenta, Yellow, blacK oznaczany jest dla uproszczenia przez cyfrę "4". Druk czarno-biały to druk uzyskiwany za pomoca 1 koloru - farby czarnej nadrukowanej na białe tło. Jest on oznaczamy za pomoca cyfry "1". Cyfro "0" oznacza brak zadruku na danej stronie arkusza.

Poniżej kilka przykładów:

  • 4/0 - oznacza druk pełnokolorowy jednostronny
  • 4/4 - oznacza druk pełnokolorowy dwustronny
  • 1/0 - oznacza druk czarno-biały jednostronny
  • 1/1 - oznacza druk czarno-biały dwustronny
  • 4/1 - oznacza druk pełnokolorowy jednostronnie + druk jednym kolorem (zazwyczaj czarnym) z drugiej strony
Co oznacza gramatura papieru?
Gramatura papieru oznacza masę wyrażoną w gramach przypadającą na metr kwadratowy.

W bezpośredni sposób wpływa ona na grubość, sztywność i przezroczystość papieru. Papier o niskiej gramaturze przeznaczony jest głównie dla ulotek i plakatów, o wysokiej dla folderów, teczek i wizytówek.

Przykładowe gramatury:

Papier ksero do drukarek laserowych, atramentowych - 80g
Kreda stosowana na ulotki - 130-150g
Kreda stosowana do druku wizytówek - 300-350g

Jaka jest różnica pomiędzy papierem offsetowym a papierem kredowym?

Papier offsetowy jest papierem niepowlekanym, często stosuje się go w drukarkach laserowych i atramentowych. Na nim najczęściej drukowane są faktury, cenniki i inne druki.

Można go równiez używać do druku w maszynach cyfrowych, offsetowych.
Papier offsetowy świetnie sprawdza się do druku papierów firmowych, bloczków, notesów, kalendariów kalendarzy, planerów. Generalnie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pisania, notowania. Tusz szybko schnie i nie rozmazuje się.

Papier offsetowy świetnie nadaje się do drukowania prac jedno lub dwukolorowych o małej powierzchni zadruku.

Prace wielokolorowe, aple zawsze ładniej wychodza na papierze kredowym, gdzie kolory są bardziej nasycone, a powierchnia druku bardziej jednolita.

Papier kredowy należy do grupy papierów powlekanych. Posiada najczęściej wykończenie błyszczące lub matowe. Wykorzystywany jest do produkcji wielokolorowych druków, ulotek, folderów, katalogów, plakatów itp.

Co to jest spad?

Spad jest terminem określającym dodatkowo zadrukowany obszar arkusza, który zostaje odrzucony w wyniku cięcia.

Przy drukach w których tło jest zadrukowywane kolorem, lub też elementy grafiki dochodzą do krawędzi projektu, uwzględnienie w projekcie spadów staje się koniecznością. Dzieje się tak z powodu niedokładności urządzeń introligatorskich - gilotyn i krajarek, których dokładność cięcia jest różna. W związku z tym, wszystkie barwne obszary dochodzące do marginesu dokumentu muszą zostać rozszerzone, aby wychodziły poza jego brzeg na szerokość 2-3 mm.

Co oznaczają nazwy CMYK i RGB?

Zasadnicza różnica to ilość kolorów jaką możemy uzyskać w tych przestrzeniach barwnych. Przestrzeń RGB to model barw wynikający z właściwości, jakie ma ludzkie oko. W oku wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach, trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej.

Przestrzeń barwna CMYK jest zestawem czterech podstawowych kolorów farb drukarskich, stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii - jasnoniebieskiego, purpurowego, żółtego i czarnego (skrót pochodzi od liter nazw angielskich Cyan, Magenta, Yellow, blacK).

Co to jest lakier wybiórczy UV?
Jedną z metod uszlachetniania druku jest nałożenie na pracę wybiórczego lakieru UV. Miejsca pokryte takim lakierem są bardziej błyszczące niż pozostałe, co znacznie wpływa na urozmaicenie pracy i podniesienie jej walorów estetycznych. Lakier wybiór­czy możemy zasto­so­wać zarówno do ele­men­tów zadru­ko­wa­nych, np. zdję­cia, loga, tytuły jak i wpro­wa­dzać nim do pro­jektu ele­menty, które w druku nie wystę­pują. Bywa czę­sto, że na ist­nie­jący druk nano­szone są lakie­rem prze­źro­czy­ste nie­re­gu­larne ele­menty gra­ficzne. Wsku­tek zała­ma­nia się świa­tła, w miej­scach zala­kie­ro­wa­nych widać je w postaci bli­ków przy­po­mi­na­ją­cych znaki wodne. 
Co to jest proof cyfrowy?
Proof to kolorowa, specjalnie wykonana odbitka (lub specjalistyczny wydruk) będąca dla drukarza maksymalnie zbliżonym obrazem tego, co powinien osiągnąć na maszynie drukarskiej pod względem wierności barw. Służy Klientowi do wstępnego przedstawienia kolorystyki pracy, najczęściej przed wykonaniem kosztownych matryc do druku, drukarzowi służy jako wzorzec do odpowiedniego ustawienia (regulacji) maszyny drukarskiej.